MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

20.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z informacją o odrzuceniu oferty i wykluczeniu wykonawcy z postępowania.

Więcej...

20.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego z dnia 18.04.2018 r. p/n: Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek z podziałem na 2 części na potrzeby Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w treści załączniku nr 1 do zapytania.

Więcej...

20.04.2018

ZAWIADOMIENIE

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Wyjazdowe warsztaty integracyjne skierowane dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

18.04.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.100.2018.KJK

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy : 32 277 78 68; kom. 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (zakładka zamówienia publiczne), www.mopr.zabrze.pl

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek z podziałem na 2 części na potrzeby Projektu

„Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ....

Więcej...

17.04.2018

Zawiadomienie

ADM.261.78.2018.KJK

- WYKONAWCY-

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu p/n : „ Utworzenie filii w Środowiskowym Domu Samopomocy – typu B – dla osób upośledzonych umysłowo w budynku przy ul. Bytomskiej 24 w Zabrzu”  do Zamawiającego wpłynęły n/w oferty : ....

Więcej...

17.04.2018

Zawiadomienie

ADM.260.05.2018.KJK                                                                     

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje w sprawie postępowania w trybie art. 138o p/n :

Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – spawanie metodą MIG poziom podstawowy i ponad podstawowy i metodą MAG poziom podstawowy i ponadpodstawowy” do Zamawiającego: wpłynęła 1 oferta: .....

Więcej...

16.04.2018

Zawiadomienie

ADM.261.77.2018.KJK

- WYKONAWCY-

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu p/n : „Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia 7 i 9, Andersa 34, Trocera 63, 3 – go Maja 20A”, do Zamawiającego wpłynęły n/w oferty : ....

Więcej...

13.04.2018

Zawiadomienie

ADM.261.96.2018.AP

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu.” została wybrana oferta firmy CATERMED S.A.,  ul. Ks. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków na kwotę 17 480,45 zł brutto. 

Ponadto ofertę złożyli:

  1. P.U.H. „IWO” ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze na kwotę 20 155,40 zł brutto. 
  2. Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice na kwotę 19 008,00 zł brutto. 
  3. Violetta Walczakowska – Fiec, ul. Felińskiego 11, 41-908 Bytom na kwotę 38 361,60 zł brutto.
  4. Usługi Cateringowe P.U.P.H. „Pietruszka” Daria Bartosik, ul. Kasztanowa 11E, 43-227 Góra na kwotę 23 618,30 zł brutto. W ofercie poprawiono omyłkę rachunkową.
  5. Catering Service Czochara – Machnicki Sp. J., ul. Powstańców 1/1, 41-500 Chorzów na kwotę 21 129,98 zł brutto.

Więcej...

12.04.2018

ZAWIADOMIENIE

„Wyjazdowe warsztaty integracyjne skierowane dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

12.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

12-04-2018

Termin składania ofert

20-04-2018

Numer ogłoszenia

1103579

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie MOPR (Kancelaria pokój nr 014, parter, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze) do dnia 20.04.2018 r. - godz. 9.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@mopr.zabrze.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Zwierzyńska – w zakresie przedmiotu zamówienia 32 277 78 32 - Katarzyna Janota-Kowalczyk – w zakresie postępowania 32 277 78 68

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Zwierzyńska – w zakresie przedmiotu zamówienia 32 277 78 32 - Katarzyna Janota-Kowalczyk – w zakresie postępowania 32 277 78 68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia ......

Więcej...

11.04.2018

Informacja z otwarcia ofert

ADM.260.05.2018.KJK                                                                 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w załączeniu przesyła ogłoszenie w sprawie postępowania w trybie art. 138o p/n : Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – spawanie metodą MIG poziom podstawowy i ponad podstawowy i metodą MAG poziom podstawowy i ponadpodstawowy” do Zamawiającego: wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1:  Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” s.c., ul. Portowa 16W; 44-102 Gliwice, doświadczenie wykonawcy – 27 kursów spawania.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie kwotę: 94 572,26 zł (21933,87 euro)

Więcej...

11.04.2018

Zawiadomienie

ADM.260.06.2018.KJK

 

WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawienie kwoty zamówienia

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z prowadzonym postępowaniem p/n :

 „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji” dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w postępowaniu oferty złożyli : ...

Więcej...

11.04.2018

Zawiadomienie

ADM.260.06.2018.KJK

 

WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z prowadzonym postępowaniem p/n :

 „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji” dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w postępowaniu oferty złożyli : ......

Więcej...

10.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia z dnia 15.03.2018 r. w sprawie „Organizacji i przeprowadzenia kursu komputerowego z egzaminami ECDL e-CITIZEN przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu

„Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

06.04.2018

Zawiadomienie

ADM.261.88.2018.AP            

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: „Catering na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.” została wybrana oferta CATERING SERVICE Czochara – Machnicki Sp. J., ul. Powstańców 1/1, 41-500 Chorzów na kwotę 540 zł brutto. 

Ponadto ofertę złożyli:

P.U.H. „IWO” ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze na kwotę 619,92 zł brutto.   .....

Więcej...

06.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się