MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

20.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie  „Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2017 r.”

Więcej...

20.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. A2 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

20.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

Więcej...

20.06.2017

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Więcej...

19.06.2017

ZAWIADOMIENIE

„Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej...

19.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający  informuje, iż w postępowaniu p/n „Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 w Zabrzu ” wpłynęła do Zamawiającego n/w oferty :

Więcej...

14.06.2017

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 13.06.2017 r.

ADM.260.14.2017.AP                                                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego „Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2017 r. z podziałem na 7 części” .....

Więcej...

14.06.2017

Zawiadomienie

ADM.260.16.2017.AP                                                                                                                

-   ZAWIADOMIENIE   -

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie treningu WenDo dla uczestniczek  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej...

14.06.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 96140 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.

Zabrze: Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
.....

Więcej...

09.06.2017

Zawiadomienie

ADM.260.14.2017.AP

 

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż  postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2017 r. z podziałem na 7 części” w części VII dotyczącej dostawy pieczywa, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Więcej...

08.06.2017

Informacja

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ADM.260.14.2017.AP

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, 32 277 78 68, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (ZAKŁADKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) www.mopr.zabrze.pl

Nazwa postępowania:„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2017 r. z podziałem na 7 części”

Więcej...

07.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Więcej...

06.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16  informuje, iż w podstępowaniu  dotyczącym świadczenia usług telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby pracowników MOPR  prowadzonego w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro obowiązującego w MOPR została wybrana oferta firmy ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160; 02-326 Warszawa, która była ofertą najtańszą złożoną w postępowaniu  i spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

Więcej...

02.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i dostawa kart przedpłacowych do wypłaty świadczeń dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

CPV: 30163000-9

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zamierza zamówić karty przedpłacowe do wypłaty świadczeń dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu  w ilość ok 500-1000 szt.

Więcej...

02.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Organizacja i przeprowadzenie treningu WenDo dla uczestniczek  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej...

31.05.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 521410-N-2017 z dnia 2017-05-31 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2017 r. z podziałem na 7 części” ....

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się