MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

13.07.2017

ZAWIADOMIENIE

Organizacja i przeprowadzenie kursu „Makijaż permanentny metodą piórkową” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

12.07.2017

ZAWIADOMIENIE

Organizacja i przeprowadzenie kursu „Makijaż permanentny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

10.07.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż  postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja
i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. A2 dla uczestników Projektu „Drogowskaz”
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej...

06.07.2017

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, informuje iż postępowanie p/n :

 „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało przez Zamawiającego unieważnione.

Więcej...

06.07.2017

ZAWIADOMIENIE

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla rodziców i ich dzieci realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

04.07.2017

ZAWIADOMIENIE

Zabrze: Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2017 r.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Więcej...

30.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. A2 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

28.06.2017

Zawiadomienie

ADM.260.22.2017.AP

 -   ZAWIADOMIENIE   -

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przeprowadzenie prozdrowotnych zajęć grupowych oraz indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, z podziałem na 3 części   ................

Więcej...

28.06.2017

Zawiadomienie

ADM.260.20.2017.KJK

      -   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   -

Zawiadamiamy, iż  postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. A2 dla uczestników Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione ponieważ w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Więcej...

26.06.2017

Zawiadomienie

ADM.261.74.2017.KJK

Dotyczy :  Modyfikacji treści zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 Zamawiający informuje, iż w postępowaniu p/n : „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego .............

Więcej...

20.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie  „Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2017 r.”

Więcej...

20.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. A2 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

20.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

Więcej...

20.06.2017

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Więcej...

19.06.2017

ZAWIADOMIENIE

„Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej...

19.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający  informuje, iż w postępowaniu p/n „Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 w Zabrzu ” wpłynęła do Zamawiającego n/w oferty :

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się