MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

application/pdf REGULAMIN1.pdf (4.8 MB)

application/pdf REGULAMIN138.pdf (8.9 MB)

09.10.2019

Zapytanie

ADM.261.198.2019.KJK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia oraz brukowanie terenu przy budynku Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Zabrzu przy ul. Trocera 63

CPV :     45000000-7 – Roboty budowlane

                45232222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 dla części 1 i załącznik nr 2A dla części 2

.....

Więcej...

04.10.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.22.2019.AP  pn. Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna.

Więcej...

16.09.2019

Zawiadomienie

ADM.260.22.2019.AP    

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna

  1. Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty:  .....

Więcej...

06.09.2019

INFORMACJA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n :

Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

Więcej...

28.08.2019

INFORMACJA

Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna

Więcej...

22.07.2019

INFORMACJA

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.18.2019.KJK  pn.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.

14 – dniowy wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych połączony z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej...

12.07.2019

Zawiadomienie

ADM.261.156.2019.AP

 

 

Zawiadomienie

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Wykonanie i montaż rolet  okiennych w budynku DPPS Rokitnica ul. Jordana 2 oraz zespołu Pieczy Zastępczej ul. Wyzwolenia 7” została wybrana oferta P.P.U. MONTEX ul. Galla 29, 41-800 Zabrze za cenę 2536 zł brutto.

 

Ponadto w w/w postępowaniu na zapytanie mailowe ofertę złożyła firma:

PENDRAGON, ul. Niedziałkowskiego 39a, 41-800 Zabrze za cenę 3080 zł brutto

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Więcej...

10.07.2019

INFORMACJA

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.20.2019.AP  pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

09.07.2019

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Dostawa bonów towarowych na opał dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Więcej...

05.07.2019

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych

Więcej...

26.06.2019

Zawiadomienie

ADM.260.18.2019.KJK  

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n :

14 – dniowy wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych połączony z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty: ....

Więcej...

17.06.2019

Zawiadomienie

ADM.261.74.2019.KJK

 

 

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Wymiana i montaż drzwi oraz położenie nowej wykładziny podłogowej w pomieszczeniach DPPS MIKULCZYCE została wybrana oferta Handel i Montaż Stolarki Budowlanej Krzysztof Kosiński, ul. Piaskowa; 44-177 Paniówki na kwotę 33 563,75 zł netto 41 283,41 zł brutto. Termin realizacji – 8 tygodni. Oferta otrzymała 100 pkt za cenę.

 

Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Żadna oferta nie została odrzucona. Nie wykluczono żadnego wykonawcy z postępowania.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (032) 277-78-68 lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@mopr.zabrze.pl

Więcej...

14.06.2019

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze

41 – 800 Zabrze

 

Znak postępowania: ADM.260.16.2019.AP

                                                                                             

 

WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.16.2019.AP  pn. „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie wakacji letnich na potrzeby dzieci uczęszczających do  świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie wakacji letnich na potrzeby dzieci uczęszczających do  świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.”, prowadzonym zgodnie z  art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 5.06.2019 r. następującemu podmiotowi: ....

Więcej...

14.06.2019

Informacja

ADM.260.18.2019.KJK  

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n :

14 – dniowy wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych połączony z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:  ......

Więcej...

12.06.2019

ZAWIADOMIENIE

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

 1. Do zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

Więcej...

12.06.2019

ZAWIADOMIENIE

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

  1. Do zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się