MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

17.11.2017

Zapytanie ofertowe

ADM.261.150.2017.KJK

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

CPV :      64200000-8 – usługi telekomunikacyjne

                64210000-1 – usługi telefoniczne i przesyłu danych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu .......

Więcej...

16.11.2017

Zawiadomienie

ADM.261.145.2017.AP

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pod nazwą: „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” .............

Więcej...

15.11.2017

Zapytanie ofertowe

ADM.261.149.2017.AP

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl,

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 93 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie posiłku wigilijnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.....

Więcej...

14.11.2017

Informacja

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 ADM.261.138.2017.KJK

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, 32 277 78 68, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (ZAKŁADKA POMOC SPOŁECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA PUBLICZNE ORAZ  www.mopr.zabrze.pl

 Zamawiający  informuje, iż w postępowaniu p/n : „Sprzedaż i dostawa komputerów, monitorów, laptopów, drukarek, akcesoriów komputerowych,  sprzętu biurowego oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 3 części ...

Więcej...

09.11.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż  postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą : organizacja i przeprowadzenie tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Warszawy dla niepełnosprawnych uczestników projektu

„ DROGOWSKAZ”, zostało unieważnione na podstawie pkt VII 11 pkt d ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.10.2017 r.

Więcej...

08.11.2017

ZAWIADOMIENIE

W związku z toczącym się postępowaniem p/n : Sprzedaż i dostawa komputerów, monitorów, laptopów, drukarek, akcesoriów komputerowych,  sprzętu biurowego oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 3 części.

Więcej...

07.11.2017

Zawiadomienie

ADM.261.145.2017.AP

WSZYSCY WYKONAWCY

 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż do postępowania „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” wpłynęły zapytania od potencjalnych wykonawców. ...

Więcej...

06.11.2017

Zawiadomieniue

ADM.261.99.2017.AP

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: Zakup mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz potrzeby projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 3 części w części III  dot. zakupu mebli na potrzeby projektu ......

Więcej...

06.11.2017

Zawiadomienie

WYKONAWCY

 

Dotyczy : postępowania znak ADM.260.33.2017.KJK

 

W związku z toczącym się postępowaniem p/n : organizacja i przeprowadzenie tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Warszawy dla niepełnosprawnych uczestników projektu

„ DROGOWSKAZ”, Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców o treści :

„ Zamawiający w IV pkt 2 b przedstawił szczegółowe wymagania wobec przewodnika turystycznego, którym powinien dysponować wykonawca.

Wykonawca dokonał wnikliwej analizy rynku próbując znaleźć licencjonowanego przewodnika turystycznego po Warszawie, który jest w stanie udokumentować mon. 3 – letnie doświadczenie zawodowe w oprowadzaniu zorganizowanych wycieczek. Przewodnicy turystyczni świadczą swoje........

Więcej...

06.11.2017

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa komputerów, monitorów, laptopów, drukarek, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 3 części......

Więcej...

03.11.2017

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy postępowania : Świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Więcej...

31.10.2017

Zapytanie ofertowe

ADM.261.145.2017.AP

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze ........

Więcej...

30.10.2017

Zawiadomienie

ADM.261.99.2017.AP

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: Zakup mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Zabrzu oraz potrzeby projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem

Więcej...

30.10.2017

Ogłoszenie

Organizacja i przeprowadzenie tygodniowego wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego do Warszawy dla niepełnosprawnych uczestników projektu "Drogowskaz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Więcej...

27.10.2017

Zawiadomienie

ADM.260.35.2017.AP       

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego dla wychowanków pieczy zastępczej - uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej...

25.10.2017

Zawiadomienie wyniki cz. I cz.II cz. III

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: Zakup mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz potrzeby projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 3 części ...

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się