MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

18.07.2018

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest ”Sprzedaż i dostawa komputerów, monitorów, laptopa i sprzętu biurowego oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części”

Więcej...

16.07.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż do Zamawiającego w postępowaniu p/n : „Zakup wraz z montażem rolet materiałowych na potrzeby Klubu Integracji Społecznej w Zabrzu – Plac Krakowski 4” do zamawiającego w formie ofert mailowych wpłynęły n/w wyceny :

Więcej...

13.07.2018

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

 

 

Więcej...

10.07.2018

Zawiadomienie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż do Zamawiającego w postępowaniu p/n : „Sprzedaż i dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu wpłynęły n/w oferty :

Więcej...

04.07.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.163.2018.AP

 

Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6. ...

Więcej...

29.06.2018

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

 

ADM.260.12.2018.KJK

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, 32 277 78 68, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (ZAKŁADKA POMOC SPOŁECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA PUBLICZNE ORAZ  www.mopr.zabrze.pl

 

Zamawiający  informuje, iż w postępowaniu p/n „Dostawa talonów na opał dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu na sezon grzewczy 2018/2019 ”  wpłynęła do Zamawiającego n/w oferty :

Więcej...

26.06.2018

Zawiadomienie

Dostawa talonów na opał dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu na sezon grzewczy 2018/2019.

Więcej...

22.06.2018

Zawiadomienie

ADM.261.146.2018.AP

 

 

Zawiadomienie

            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

            Postępowanie zostało unieważnione ponieważ w niniejszym postępowaniu do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.   ....

Więcej...

22.06.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.150.2018.KJK

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-02

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.  ....

Więcej...

18.06.2018

ZAWIADOMIENIE

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Więcej...

15.06.2018

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.

CPV : 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

Więcej...

13.06.2018

Zawiadomienie

ADM.260.11.2018.AP

 

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

 

1. Do zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

Firma Pogrzebowa „Jasek”, ul. Zygmunta Starego 49, 44-100 Gliwice

 

2. Została wybrana oferta następującej firmy:

 

Firma Pogrzebowa „Jasek”, ul. Zygmunta Starego 49, 44-100 Gliwice, za kwotę 301 485,00 zł brutto, ilość posiadanych specjalistycznych środków transportu – 9.   .....

Więcej...

11.06.2018

Zawiadomienie

ADM.261.137.2018.AP

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: na „Zakup mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” została wybrana oferta firmy P.P.H.U. DĄB-BIS Ryszard Gałach, ul. Ostrowska 128, Dębica, 63-421 Przygodzice. Cena 9 041,34 zł. W ofercie poprawiono omyłkę rachunkową.

Ponadto ofertę złożyli: ...

Więcej...

07.06.2018

Zawiadomienie

ADM.260.10.2018.AP                                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2018 r. z podziałem na 9 części”

ofertę dla części 8 złożyła następująca firma:

PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 21 070,14 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

 

Na podstawie zestawienia ocen została wybrana oferta PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów.

.....

Więcej...

07.06.2018

Zawiadomienie

ADM.260.10.2018.AP       

                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2018 r. z podziałem na 9 części”

oferty dla części 7 złożyły następujące firmy:

a)     Piekarnia Lipianin, G. W. Lipianin, 49-351 Przylesie 32. Cena 20 988,80 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: brak informacji.

b)    Piekarnia BOCHEN Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 41-800 Zabrze. Cena 10 333,68 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

 

Na podstawie zestawienie ocen została wybrana oferta Piekarni BOCHEN Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 41-800 Zabrze.

Więcej...

07.06.2018

ZAWIADOMIENIE

Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się