MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

22.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

21.09.2017

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pod nazwą: „Wykonanie prac remontowych w zakresie odgrzybiania i malowania pomieszczeń wewnątrz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu przy ul. Andersa 34” została wybrana oferta firmy JAG-BUD Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowo Budowlane ul. B. Chrobrego 31, 42-595 Sączów na kwotę 16 750,14 zł brutto .........

Więcej...

21.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z planowanym postępowaniem na organizację i przeprowadzenie tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla niepełnosprawnych uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” zwracam się z prośbą o przygotowanie wstępnej oferty cenowej zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do niniejszego pisma.

Więcej...

21.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego dla wychowanków pieczy zastępczej - uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej...

20.09.2017

Zawiadomienie

ADM.261.125.2017.KJK

 

Dotyczy :  Modyfikacji treści zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

 Zamawiający informuje, iż w postępowaniu p/n : „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ...

Więcej...

20.09.2017

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. ......

Więcej...

19.09.2017

Zawiadomienie

ADM.261.125.2017.KJK

 

Dotyczy :  Modyfikacji treści zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 Zamawiający informuje, iż w postępowaniu p/n : „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu ......

Więcej...

19.09.2017

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie nr 590211-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa talonów na opał dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy .....

Więcej...

18.09.2017

ZAWIADOMIENIE

„Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej...

15.09.2017

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, iż  postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego dla wychowanków pieczy zastępczej - uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społ.....

Więcej...

15.09.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ....

Więcej...

15.09.2017

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz

Więcej...

14.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż  postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione na podstawie Rozdziału XXII pkt  11e  zapytania ofertowego z dnia 05.09.2017 r.

Więcej...

13.09.2017

Informacja

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                Zamawiający informuje, iż w postępowaniu p/n : Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznym „ wpłynęło zapytanie jednego z potencjalnych .........

Więcej...

12.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż  postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione na podstawie pkt VI 11 d ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.08.2017 r.

Więcej...

11.09.2017

ZAWIADOMIENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się