MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

19.01.2018

Zawiadomienie

ADM.261.143.2017.KJK

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: „Zakup, wymiana i montaż kotła centralnego ogrzewania dla Klubu Integracji Społecznej” została wybrana oferta firmy Usługi Handel Andrzej Niedźwiedź, ul. Chrabowa 5; 44-190 Knurów. Wykonawca otrzymał łącznie 100 pkt – 60 pkt za cenę oraz 40 pkt za termin realizacji.

Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu na kwoty :

1. Kocioł elektryczny Kospel Ekco Ln2-15kW 2918,00 zł netto 3589,14 zł brutto

2. Regulator temperatury Tybox 137 440 zł netto 541,20 zł brutto

3. Montaż : 1000 zł netto 1230 zł brutto.

Łącznie 4358 zł netto, 5360,34 zł brutto.

Termin realizacji 21 od daty zawarcia umowy,

Więcej...

17.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn.zm.)

Więcej...

16.01.2018

Zawiadomienie

ADM.261.30.2018.KJK

 

WYKONAWCY

 

 

 

                                                                                   ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu trybie regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro p/n „ Dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu została wybrana oferta firmy DEBACOM Sp. z o.o. Zabrze,ul. Niedziałkowskiego 1, na łączną kwotę 20604,96 zł brutto.
Oferta firmy DEBACOM  Sp. z o.o. była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, jednocześnie spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia na okres 24 miesięcy.

Więcej...

15.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów                       w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.” została wybrana oferta Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice na kwotę 7670,40 zł brutto.  Wykonawca otrzymał łącznie 100 pkt – 60 pkt za cenę oraz 40 pkt za aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności  w realizacji zamówienia

Więcej...

15.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.

Więcej...

11.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowaniem p/n „Zakup paliwa samochodowego na potrzeby samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”  do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta BP EUROPA SE, Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1; 31-358 Kraków.

Więcej...

10.01.2018

Zawiadomienie

ADM.261.28.2018.AP

 

WYKONAWCY

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią na pytania wykonawców

 

Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z toczącym się postępowaniem p/n

Przygotowanie i dostarczenie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych MOPR w Zabrzu informuje, iż dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1 do zapytania( formularz oferty) – nowy załącznik jest integralną częścią modyfikacji.

W związku z tym, przedłuża termin na składanie ofert do dnia 15.01.2018 r. do godziny 09.00, otwarcie ofert godzina 09.15    .....

 

Więcej...

09.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowaniem p/n „Świadczenie usług transportu sanitarnego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”  do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty :

Więcej...

08.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy 2 łączy światłowodowych na ciemnych włóknach, pomiędzy poniższymi lokalizacjami:

Więcej...

04.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR oraz środków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” zostały wybrane n/w apteki :

Więcej...

04.01.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.28.2018.AP

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl,

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 93 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Więcej...

04.01.2018

Ogłoszenie

ADM.261.26.2018.KJK

 

WYKONAWCY

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią na pytania wykonawców

 

Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z toczącym się postępowaniem p/n

„Świadczenie usług transportu sanitarnego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie jednego z potencjalnych wykonawców.

Poniżej podajemy treść pytań : ...

Więcej...

04.01.2018

Zawiadomienie

ADM.261.168.2017.AP

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: Zakup niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Zabrzu została wybrana oferta firmy Hurtownia Artykułów Biurowych P.H.U. TECHMEX, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice na kwotę 9148,13 zł brutto.  Wykonawca otrzymał łącznie 100 pkt – 70 pkt za cenę oraz 30 pkt za termin dostawy: 1 dzień.

 

Ponadto ofertę złożyli: ...

Więcej...

02.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

Więcej...

02.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu p/n „ Zakupu biletów jednorazowych oraz kart ŚKUP wraz z doładowaniami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzy oraz projektu „ DROGOWSKAZ” i „UWIERZ W SIEBIE„ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta do dnia jaki został wyznaczony na składanie ofert tj. 29.12.2017 r. do godziny 09.00.

Więcej...

29.12.2017

ZAWIADOMIENIE

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się