MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

application/pdf REGULAMIN1.pdf (4.8 MB)

application/pdf REGULAMIN138.pdf (8.9 MB)

17.10.2018

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.10.2018 r.

ADM.260.14.2018.KJK      

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:„Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Profesjonalne sprzątanie wraz z obsługą maszyn czyszczących”

Więcej...

17.10.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:„Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Sprzedawca z obsługą urządzeń wspomagających system sprzedaży„ do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Więcej...

16.10.2018

Zawiadomienie

ADM.261.197.2018.KJK

- WYKONAWCY-

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu p/n : „Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania drobnych napraw, remontów i dostosowywania nowych lokalizacji powierzchni użytkowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu „  do Zamawiającego wpłynęły n/w oferty :

  1. ZHU MAJSTER s.c., ul. Piłsudskiego  52; 41-902 Bytom na kwotę 12 344,00 zł netto/15 183,14 brutto;
  2. Centrum Materiałów Budowlanych, ul. Wolności 223B; 41-800 Zabrze na kwotę 12 603,38 zł netto/15 502,16 zł brutto
  3. IREKO Irena Kwiatkowska, Jacek Kotowski sp.jawna, ul. Radzymińska 287; 03-694 Warszawa – ofert złożona po terminie jaki Zamawiający wyznaczył na składanie ofert tj. 15.10.2018 r. godzina 08.00. Oferta w/w Wykonawcy wpłynęła do Zamawiającego 15.10.2018 r. o godzinie 10.50. W związku z powyższym oferta nie była brana pod uwagę przy ocenie ofert i zostaje odesłana do Wykonawcy bez otwierania

W toku analizy złożonych ofert .....

Więcej...

12.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

ADM.260.14.2018.KJK  

                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Profesjonalne sprzątanie wraz z obsługą maszyn czyszczących”

do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1: Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną  7600 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: Mega Centrum Rozwoju, ul. Powstańców Warszawskich 17, 41-902 Bytom;

Oferta nr 2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  23 885 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych:  Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 7 525,50 zł brutto, 7 525,50 zł netto (1745,37 euro )

 

Więcej...

11.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

ADM.260.15.2018.AP    

                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Sprzedawca z obsługą urządzeń wspomagających system sprzedaży„   

do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1: Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną  6200 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: Mega Centrum Rozwoju, ul. Powstańców Warszawskich 17, 41-902 Bytom;

Oferta nr 2: EFFEKT SP. Z O.O., ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Oferta na kwotę maksymalną  16 250 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: EFFEKT SP. Z O.O., ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice;

Oferta nr 3: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  19 500 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych:  Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 5805 zł brutto, 5805 zł netto (1346,34 euro).

Więcej...

05.10.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.197.2018.KJK

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania drobnych napraw, remontów i dostosowywania nowych lokalizacji powierzchni użytkowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu . ...

Więcej...

03.10.2018

Ogłoszenie

                                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                          (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

 

 

ADM.260.14.2018.KJK

Nr w rejestrze zamówień publicznych

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 - go Maja 16

 

Rodzaj zamówienia:

Usługa

 

Nazwa zamówienia:

 

 

Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –Profesjonalne sprzątanie wraz z obsługą maszyn czyszczących

Więcej...

03.10.2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                          (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

 

 

ADM.260.15.2018.AP

Nr w rejestrze zamówień publicznych

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 - go Maja 16

 

Rodzaj zamówienia:

Usługa

 

Nazwa zamówienia:

 

 

Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Sprzedawca z obsługą urządzeń wspomagających system sprzedaży 

Więcej...

06.08.2018

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 6.08.2018 r.

      ADM.261.170.2018.AP

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą ”Sprzedaż i dostawa komputerów, monitorów, laptopa i sprzętu biurowego oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części” ...

Więcej...

06.08.2018

Zawiadomienie

ADM.261.170.2018.AP

 

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą ”Sprzedaż i dostawa komputerów, monitorów, laptopa i sprzętu biurowego oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części” ....

Więcej...

02.08.2018

Zawiadomienie

ADM.260.13.2018.AP    

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przeprowadzenie prozdrowotnych zajęć grupowych oraz indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, z podziałem na 2 części, w części II zamówienia:   ..........

Więcej...

02.08.2018

Zawiadomienie

ADM.260.13.2018.AP    

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przeprowadzenie prozdrowotnych zajęć grupowych oraz indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, z podziałem na 2 części, w części I zamówienia:     .....

Więcej...

01.08.2018

Zawiadomienie

Dostawa urządzenia UTM dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu wraz z wdrożeniem i przeprowadzeniem certyfikowanego szkolenia

Więcej...

27.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

ADM.260.13.2018.AP                                                   

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Przeprowadzenie prozdrowotnych zajęć grupowych oraz indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, z podziałem na 2 części.     

do Zamawiającego:

  1. w części I zamówienia wpłynęły 2 oferty: ....

Więcej...

26.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ADM.261.170.2018.KJK

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, 32 277 78 68, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (ZAKŁADKA POMOC SPOŁECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA PUBLICZNE ORAZ  www.mopr.zabrze.pl

 

Zamawiający  informuje, iż w postępowaniu p/n :”Sprzedaż i dostawa komputerów, monitorów, laptopa i sprzętu biurowego oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części”

wpłynęły do Zamawiającego n/w oferty  :  ........

Więcej...

25.07.2018

ZAWIADOMIENIE

Odpowiedź na pytania wykonawców wraz z modyfikacją treści zapytania

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się