MOPR Zabrze » Przetargi » Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

08.11.2019

Zabrze, dnia 08.11.2019 r.

                                              

ADM.261.201.2019.KJK

 

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Dostawa komputerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” do Zamawiającego wpłynęły n/w oferty :

 

Oferta nr 1: Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A; 50-229 Wrocław na kwotę 13 673 zł netto; 16 817,79 zł brutto, termin gwarancji 48 miesięcy.

Oferta nr 2: g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Malina 62; 99-300 Kutno na kwotę 17 100 zł netto; 21 033 zł brutto, termin gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 3: Grupa E Sp. z o.o., ul. Piwna 32; 43-100 Tychy na kwotę 15 628 zł netto; 19 222,44 zł brutto, termin gwarancji 1( taka wartość została podana w ofercie)

Oferta nr 4 : AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16; 62-010 Pobiedziska na kwotę 20 659,00 zł netto; 25 410,57 zł brutto, termin gwarancji 24 miesiące.

Oferta nr 5 : iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51; 43-300 Bielsko Biała na kwotę 13 328 zł netto; 16 393,44 zł brutto, termin gwarancji 48 miesięcy.

Oferta nr 6 : PCSecure Alicja Matejko, ul. Gen. Jerzego Ziętka 15; 41-914 Piekary Śląskie na kwotę 18 220,00 zł netto 22 410,60 zł brutto, termin gwarancji 24 miesiące.

  1. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy:  iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51; 43-300 Bielsko Biała na kwotę 13 328 zł netto; 16 393,44 zł brutto, termin gwarancji 48 miesięcy.
  1. Oferta w/w firmy była ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i terminu gwarancji, spełniającą jednocześnie wszystkie warunki zamawiającego.
  1. Wykonawcom przyznano następującą liczbę punktów:

 

Nazwa firmy

Wartość oferty brutto

Punkty przyznane za cenę

Punkty przyznane za długość okresu gwarancji

Łączna ilość punktów przyznana ofercie

Prime Computers Dariusz Leszczyński

16817,79

0

0

Oferta odrzucona

g.IT Solutions Michał Daszkiewicz

21033

0

0

Oferta odrzucona

 

 

Grupa E Sp. z o.o

19222,44

51,17

20

71,17

 

 

AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski

25410,57

0

0

Oferta odrzucona

iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51; 43-300 Bielsko Biała

16393,44

60

40

100

PCSecure Alicja Matejko, ul. Gen.Jerzego Ziętka 15; 41-914 Piekary Śląskie

22410,60

0

0

Oferta odrzucona

 

  1. Z postępowania odrzucono n/w oferty, a wykonawców wykluczono z udziału

w postępowaniu:

1)      Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A; 50-229 Wrocław na kwotę 13 673 zł netto; 16 817,79 zł brutto, termin gwarancji 48 miesięcy.

Zamawiający w dniu 05.11.2019 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów i wyjaśnienia treści oferty.

W dniu 07.11.2019 r. Wykonawca dokonał uzupełnienia oferty o przedłożenie wydruku ze strony http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzający osiągnięcie przez procesor, nie przedłożył zaś dokumentu na potwierdzenie wymagań spełnienia zgodności parametrów technicznych i fizycznych przedmiot scaner LIDE 399 zaproponowanego w ofercie. Zamawiający nie znalazł modelu 399 urządzenia na rynku i nie mógł dokonać weryfikacji zaproponowanego scanera. Wykonawca zaś nie dokonał wyjaśnień w/w kwestii.

Zamawiający na podstawie Rozdziału IX pkt 8a-9a ofertę odrzucił , a Wykonawcę wykluczył z postępowania.

2)      g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Malina 62; 99-300 Kutno na kwotę 17 100 zł netto; 21 033 zł brutto, termin gwarancji 24 miesiące. Zamawiający w dniu 05.11.2019 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów i wyjaśnienia treści oferty.

Do dnia 07.11.2019 r. do godziny 09.00 Wykonawca nie uzupełnił dokumentów i dokonał wyjaśnień dlatego Zamawiający na podstawie Rozdziału IX pkt 8a-9a ofertę odrzucił , a Wykonawcę wykluczył z postępowania.

3)      AT Computers s.c. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski, ul. Kostrzewskiego 16; 62-010 Pobiedziska na kwotę 20 659,00 zł netto; 25 410,57 zł brutto, termin gwarancji 24 miesiące. Zamawiający w dniu 05.11.2019 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów i wyjaśnienia treści oferty.

Do dnia 07.11.2019 r. do godziny 09.00 Wykonawca nie uzupełnił dokumentów i dokonał wyjaśnień dlatego Zamawiający na podstawie Rozdziału IX pkt 8a-9a ofertę odrzucił , a Wykonawcę wykluczył z postępowania.

4)      PCSecure Alicja Matejko, ul. Gen.Jerzego Ziętka 15; 41-914 Piekary Śląskie na kwotę 18 220,00 zł netto 22 410,60 zł brutto, termin gwarancji 24 miesiące.

Zamawiający w dniu 05.11.2019 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów i wyjaśnienia treści oferty.

Do dnia 07.11.2019 r. do godziny 09.00 Wykonawca nie uzupełnił dokumentów i dokonał wyjaśnień dlatego Zamawiający na podstawie Rozdziału IX pkt 8a-9a ofertę odrzucił , a Wykonawcę wykluczył z postępowania.

  1. Z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, o której terminie powiadomimy telefonicznie lub pisemnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Janota-Kowalczyk – tel. 32 277 78 68

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się