MOPR Zabrze » Przetargi » Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

06.02.2018

 

Zabrze, dnia 6.02.2018 r.

ADM.260.36.2017.AP                                                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, projektu „Uwierz w siebie” oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2018 r. z podziałem na 9 części”

ofertę dla części 9 złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI, ul. Lompy 8c/3; 41-500 Chorzów  na kwotę 16 534,02 zł

 

Została wybrana następująca oferta:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI, ul. Lompy 8c/3; 41-500 Chorzów na kwotę 16 534,02 zł.

 

Poniżej zamawiający przedstawia tabelę z punktacją przyznaną ofercie.

 

Nazwa firmy

Wartość oferty

Punkty przyznane za cenę

Punkty przyznane za termin dostawy

Łączna ilość punktów przyznana ofercie

P.W. JAPI

16 534,02 zł

60,00

40,00

100,00

 

Oferty w/w wykonawcy była ofertą jedyną, spełniającą jednocześnie wszystkie wymagania zamawiającego.

Z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się