MOPR Zabrze » Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu uprzejmie informuje, że od 01.08.2016r rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2016 potrwa do czerwca 2017r i realizowana będzie przez 2 organizacje na terenie Gminy Zabrze:

- Obywatelski Ruch Bezrobotnych z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 276 III piętro
- Chrześcijańską Służbę Charytatywną z siedzibą w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 6c.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie. Pomoc w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 ma charakter nieodpłatny. 
Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie skierowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu powinna udać się do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Pracownik socjalny po sprawdzeniu czy osoba kwalifikuje się do tej formy pomocy wystawi skierowanie umożliwiające skorzystanie z tej formy pomocy.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się