MOPR Zabrze » Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu uprzejmie informuje, że od 01.08.2018r rozpocznie się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2018 potrwa do czerwca 2018r  i realizowana będzie przez 2 organizacje na terenie Gminy Zabrze:

- Obywatelski Ruch Bezrobotnych z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 276 III piętro
-  Chrześcijańską Służbę Charytatywną z siedzibą w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 6c.

 

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej                 których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby             w rodzinie.

Pomoc w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 ma charakter  nieodpłatny. Organizacje nie mogą pobierać opłat za udzielaną pomoc oraz uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Organizacji.

 
Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie skierowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu powinna udać się do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Pracownik socjalny po sprawdzeniu czy osoba kwalifikuje się do tej formy pomocy wystawi skierowanie umożliwiające skorzystanie z tej formy pomocy.

Osoba ubiegajaca się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu potwierdza podpisem udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek dla potrzeb realizacji PO PŻ oraz na przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów uczestniczących w realizacji Programu.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu uprzejmie informuje, że od 01.08.2017r rozpocznie się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017 potrwa do czerwca 2018r i realizowana będzie przez 2 organizacje na terenie Gminy Zabrze:

- Obywatelski Ruch Bezrobotnych z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 276 III piętro
- Chrześcijańską Służbę Charytatywną z siedzibą w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 6c.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 ma charakter nieodpłatny. Organizacje nie mogą pobierać opłat za udzielaną pomoc oraz uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Organizacji.


Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie skierowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu powinna udać się do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Pracownik socjalny po sprawdzeniu czy osoba kwalifikuje się do tej formy pomocy wystawi skierowanie umożliwiające skorzystanie z tej formy pomocy.

 Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się