MOPR Zabrze » Obsługa Środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obsługa Środków PFRON

PFRON
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Obsługa Środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Godziny przyjmowania stron:

 

                                                             Poniedziałek           800 - 1200 

                                                             Wtorek                  800 - 1200

                                                         Środa                  1130 - 1430

                                                         Czwartek             1130 - 1430

                                                         Piątek               NIECZYNNNE


Referent Adrianna Andraszak

Inspektor Małgorzata Jarzyńska

Starszy Inspektor Arkadiusz Martyniak

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką).

Zgodnie z ustawą turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie
i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń osób niepełnosprawnych oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.
Więcej...

Środki ortopedyczne

Jak zaopatrywać się w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny?
Jak uzyskać zwrot udziału własnego za zakupiony sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze?
Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?
Zobacz zasady udzielania dofinansowań.
Więcej...

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Ze środków PFRON może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie tych zadań mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Zobacz zasady udzielania dofinansowań.

Więcej...

Do pobrania

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej...
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się