MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu otrzymał  zgłoszenie o nieuczciwych osobach, podszywających się pod naszych pracowników socjalnych. Prosimy o zachowanie czujności i w przypadku wątpliwości proszę żądać od osoby podającej się za pracownika socjalnego okazania legitymacji służbowej. Nasi pracownicy socjalni zawsze mają  legitymacje i przed podjęciem wszelkich czynności powinni się wylegitymować.

„Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”

„Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku

przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy.

Grupa docelowa to osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 - łącznie 20 osób.

Projekt trwa od 02.04.2018 do 30.08.2019 r.

Do pobrania:

• Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka;

• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
• Karta rekrutacyjna z ankietą motywacyjną;
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
• Oświadczenie/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

17.10.2018

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.10.2018 r.

ADM.260.14.2018.KJK      

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:„Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Profesjonalne sprzątanie wraz z obsługą maszyn czyszczących”

Więcej...

17.10.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:„Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Sprzedawca z obsługą urządzeń wspomagających system sprzedaży„ do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Więcej...

16.10.2018

Zawiadomienie

ADM.261.197.2018.KJK

- WYKONAWCY-

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu p/n : „Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania drobnych napraw, remontów i dostosowywania nowych lokalizacji powierzchni użytkowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu „  do Zamawiającego wpłynęły n/w oferty :

  1. ZHU MAJSTER s.c., ul. Piłsudskiego  52; 41-902 Bytom na kwotę 12 344,00 zł netto/15 183,14 brutto;
  2. Centrum Materiałów Budowlanych, ul. Wolności 223B; 41-800 Zabrze na kwotę 12 603,38 zł netto/15 502,16 zł brutto
  3. IREKO Irena Kwiatkowska, Jacek Kotowski sp.jawna, ul. Radzymińska 287; 03-694 Warszawa – ofert złożona po terminie jaki Zamawiający wyznaczył na składanie ofert tj. 15.10.2018 r. godzina 08.00. Oferta w/w Wykonawcy wpłynęła do Zamawiającego 15.10.2018 r. o godzinie 10.50. W związku z powyższym oferta nie była brana pod uwagę przy ocenie ofert i zostaje odesłana do Wykonawcy bez otwierania

W toku analizy złożonych ofert .....

Więcej...

12.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

ADM.260.14.2018.KJK  

                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Profesjonalne sprzątanie wraz z obsługą maszyn czyszczących”

do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1: Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną  7600 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: Mega Centrum Rozwoju, ul. Powstańców Warszawskich 17, 41-902 Bytom;

Oferta nr 2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  23 885 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych:  Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 7 525,50 zł brutto, 7 525,50 zł netto (1745,37 euro )

 

Więcej...

11.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

ADM.260.15.2018.AP    

                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Sprzedawca z obsługą urządzeń wspomagających system sprzedaży„   

do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1: Mega Centrum Rozwoju, ul. Narutowicza 7a, 41-933 Bytom. Oferta na kwotę maksymalną  6200 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: Mega Centrum Rozwoju, ul. Powstańców Warszawskich 17, 41-902 Bytom;

Oferta nr 2: EFFEKT SP. Z O.O., ul. Staromiejska 6/2, 40-013 Katowice. Oferta na kwotę maksymalną  16 250 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych: EFFEKT SP. Z O.O., ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice;

Oferta nr 3: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  19 500 zł brutto, miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych:  Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z/s w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 5805 zł brutto, 5805 zł netto (1346,34 euro).

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się