MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Katowice, 16 stycznia 2019 r.

PSIa.9475.1.2019

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, prowadzonym od roku
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, proszę o udostępnienie osobom zainteresowanym poniższych numerów telefonów do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w celu bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu kontaktu w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń.

           

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek  w godzinach od 8:30 do 14:30;

 

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352,

32 606 3354, 32 606 3355,

32 606 3357, 32 606 3358,

32 606 3359, 32 606 3361,

32 606 3362, 32 606 3363.

 

Adres do korespondencji:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

 

Proszę o upowszechnienie ww. informacji osobom zainteresowanym w jednostkach realizujących te zadania oraz na stronach internetowych urzędów, jak również zaprzestanie upowszechniania numerów niezwiązanych z powyższym zadaniem tj. 2077828 i 2077844.

 Z poważaniem

 

Ewa Niewiara

Dyrektor

Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej

Wsparcie szyte na miarę

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Wsparcia Środowiskowego ma już swoją siedzibę przy ul. Bytomskiej 24 w Zabrzu-Biskupicach. Zachęcamy osoby niepełnosprawne intelektualnie wraz z rodzicem lub opiekunem do skorzystania z naszego wsparcia.

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

09.10.2019

Zapytanie

ADM.261.198.2019.KJK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia oraz brukowanie terenu przy budynku Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Zabrzu przy ul. Trocera 63

CPV :     45000000-7 – Roboty budowlane

                45232222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 dla części 1 i załącznik nr 2A dla części 2

.....

Więcej...

04.10.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.22.2019.AP  pn. Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna.

Więcej...

24.09.2019

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ( Środowiskowy Dom Samopomocy) serdecznie zaprasza rodziny, osoby bliskie i opiekunów osób przewlekle psychicznie chorujących, na bezpłatne spotkania psychoedukacyjne dotyczące chorób psychicznych.

 

Spotkania będą się odbywały w dniach:

L p.

Data

Godziny

Miejsce

1.

30.09. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

2.

14.10. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

3.

28.10. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

4.

04.11. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

5.

18.11. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

6.

02.12. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

 .....

Więcej...

16.09.2019

Zawiadomienie

ADM.260.22.2019.AP    

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna

  1. Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty:  .....

Więcej...

06.09.2019

INFORMACJA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n :

Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się