MOPR Zabrze » Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Miejski Zespół Interdyscyplinarny

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny powołany w celu realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 13.06.2011 roku.

Główne zadania to:

 • stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • integracja środowisk i działań na rzecz budowania systemu przeciwdziałania przemocy w mieście Zabrze
 • podniesienie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy.
 • rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności reagowania wobec problemu przemocy.
 • realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Urzędu Miejskiego
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 • Sądu Rejonowego
 • Prokuratury Rejonowej
 • Policji
 • Straży Miejskiej
 • Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
 • Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
 • Ośrodka Wsparcia dla Kobiet
 • Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie przedstawiciele policji, pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty oraz ochrony zdrowia zobowiązani są do założenia Niebieskiej Karty i przesłania jej do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołana przez przewodniczącego grupa robocza podejmuje działania zmierzające do przerwania przemocy oraz udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc.

Na terenie miasta Zabrze w każdym Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej są koordynatorzy, z którymi można nawiązać kontakt w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.

 • Karina Gadzik, Katarzyna Zygmunt DPPS ul. 3 Maja 20 a, tel. 277-78-37
 • Izabela Śniadek, Sabina Bujak DPPS ul. Bytomska 28, tel. 274-71-00
 • Grażyna Politańska DPPS ul. Wyzwolenia 7, tel. 271-64-31
 • Katarzyna Wiencierz DPPS ul. Wyzwolenia 7, tel. 271-64-31
 • Agnieszka Folda DPPS ul. Przemysłowa 6, tel. 275-03-52
 • Magdalena Galwas-Stinzing DPPS ul. Jordana 2, tel. 272-46-94
 • Sebastian Hojka DPPS ul. Tarnopolska 57, tel. 271-86-51
 • Gabriela Mleczek DPPS ul. Wolności 321, tel. 271-00-26

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny
ul. 3 Maja 16, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 7 pok. 14
tel. 271-64-31 wew. 52
email: mzi@mopr.zabrze.pl

 

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się