MOPR Zabrze » Pomoc Społeczna » DPPS Mikulczyce » DPPS Mikulczyce

DPPS Mikulczyce

DPPS Nr 5 w Mikulczycach
Adres: Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Mikulczyce

ul. Tarnopolska 57 , Zabrze 41-807;
II piętro. 
Tel. 032- 271 86 51, 032- 271 77 43
adres email: dppsmikulczyce@mopr.zabrze.pl

 

Godziny pracy DPPS od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
pracownicy socjalni: od poniedziałku do piątku
7.30-10.30 i 14.30-15.30 w DPPS Mikulczyce
10.30-14.30 praca w terenie
każda środa 11.00 - 13.00 zebranie zespołu

 

Zakres świadczonych usług:

- przyznawanie świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych;


- przyznawanie pomocy niepieniężnej w formie dożywiania dzieci w placówkach edukacyjnych, ciepłego posiłku dla osób dorosłych, przyznawanie schronienia dla osób bezdomnych, umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych na schizofrenię, wydawanie skierowań dotyczących nieodpłatnego odbioru żywności, wydawanie skierowań po nieodpłatny odbiór drewna, wydawanie zaświadczeń, wspieranie i kierowanie osób z problemami uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych do specjalistów z zakresu terapii uzależnień;
 


- świadczenie pracy socjalnej dla mieszkańców dzielnicy.
Praca socjalna świadczona jest wszystkim mieszkańcom bez względu na kryterium dochodowe.   

 

Charakterystyka terenu DPPS Mikulczyce.
Zespół Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Mikulczycach pracuje na rzecz mieszkańców dzielnicy Mikulczyce, Grzybowic oraz Oś. Kopernik. Na terenie dzielnicy Mikulczyce znajdują się tereny po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Nowy Dwór.

W ramach działań realizowany jest Program Aktywności Lokalnej „Szansa dla Mikulczyc” oraz praca socjalna dla rodzin przez pracowników środowiskowych.

 

 

Pracownicy socjalni:
pokój 18a: 
- starszy pracownik socjalny mgr Marta Grzybowska;
- starszy pracownik socjalny mgr Agnieszka Witecy;
- specjalista pracy socjalnej  mgr Monika Suder- Kościuk;
  tel. 032-271 86 51 wew. 20

 

pokój 14:
- specjalista pracy socjalnej mgr Bożena Sękowska
- starszy pracownik socjalny Jadwiga Wilmańska
  tel. 032- 271 86 51 wew. 12

 

pokój 12:
- specjalista pracy socjalnej mgr Katarzyna Janus;
- starszy pracownik socjalny Gabriel Jakubiec;
- starszy pracownik socjalny Magdalena Słotosz;
  tel. 032- 271 86 51 wew. 10

 

pokój 9:
Program Aktywności Lokalnej „Szansa dla Mikulczyc”
- pracownik socjalny Iwona Kozdraś;
- pracownik socjalny Patrycja Pawleta;
  tel. 032- 271 86 51 wew. 11

 

pokój 15:
- Inspektor Aneta Kulak;
· wydawanie decyzji administracyjnych;
· informacje o terminach wypłat świadczeń, od wtorku do piątku od 7.30- 15.30,

 

pokój 16:
- starszy specjalista pracy socjalnej- Koordynator
  mgr Gabriela Pudlo   tel. 032- 271 86 51

 

pokój 17:
- kierownik mgr Przemysław Walaszczyk
  tel. 032- 271 86 51 


MAPA

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się