MOPR Zabrze » Darmowe porady prawne MOPR Zabrze

Darmowa pomoc prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że we wskazanych niżej budynkach użytkowanych przez ośrodek znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

- siedziba MOPR ul. 3 Maja 16 pokój nr 219 II piętro czynny od  poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, (uwaga od godziny 15 45 możliwe jest wejście do budynku tylko od strony parkingu obok krytej pływalni przy pl. Krakowskim)

- pomieszczenia Programu Aktywności Lokalnej ul. Bytomska 82 czynny od  poniedziałku do piątku w godz. 730-1130.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w  ustawie z dnia 4 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w  ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się