MOPR Zabrze » Aktualności

Aktualności

09.10.2019

Zapytanie

ADM.261.198.2019.KJK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia oraz brukowanie terenu przy budynku Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Zabrzu przy ul. Trocera 63

CPV :     45000000-7 – Roboty budowlane

                45232222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 dla części 1 i załącznik nr 2A dla części 2

.....

Więcej...

04.10.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.22.2019.AP  pn. Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna.

Więcej...

24.09.2019

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ( Środowiskowy Dom Samopomocy) serdecznie zaprasza rodziny, osoby bliskie i opiekunów osób przewlekle psychicznie chorujących, na bezpłatne spotkania psychoedukacyjne dotyczące chorób psychicznych.

 

Spotkania będą się odbywały w dniach:

L p.

Data

Godziny

Miejsce

1.

30.09. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

2.

14.10. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

3.

28.10. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

4.

04.11. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

5.

18.11. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

6.

02.12. 2019

17.00 – 18.30

Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 , aula I piętro.

 .....

Więcej...

16.09.2019

Zawiadomienie

ADM.260.22.2019.AP    

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna

  1. Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty:  .....

Więcej...

06.09.2019

INFORMACJA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n :

Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się