MOPR Zabrze » Aktualności

Aktualności

13.12.2019

Informacja

ADM.260.2.2020.AP                  

                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.”

 

do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1: P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Cena: 11 425,54 zł. Termin płatności faktury od daty jej otrzymania przez Zamawiającego: 30 dni.   

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 9024 zł brutto, 8659,20 zł netto (2008,30 euro). ...

 

Więcej...

10.12.2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR oraz środków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części, w części II zostało unieważnione na podstawie pkt IX ppkt 11a zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019 r.

Więcej...

10.12.2019

ZAWIADOMIENIE

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.

 

  1. Do zamawiającego wpłynęła 1 oferta firmy Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Więcej...

10.12.2019

INFORMACJA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

 

do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1: Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Więcej...

09.12.2019

Odpowiedź na zapytanie

ADM.261.34.2020.AP

                                                                                                    

                                                                            WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości do 30 000 euro pt. Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzuw dniu 5.12.2019 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego wykonawcy.

 

Pytanie:

„1.Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis :

„Karnet (karta) powinna upoważniać jej użytkownika do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych (…)w tym co najmniej, do korzystania z zajęć typu: basen, sauna, jacuzzi, aqua aerobic, siłownia, taniec, joga, grota solna, sztuki walki, zajęcia fitness, badminton, squash/ricochet, nordic walking, spinning, ścianka wspinaczkowa, cardio, tenis stołowy, lodowisko, pilates, gimnastyka. 

Wyżej wymienione formy zajęć są obligatoryjne. Zamawiający dopuszcza inne, niewymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia  formy zajęć rekreacyjno – sportowych, które zaoferuje Wykonawca”

w połączeniu z zapisem:

„Przez określenie obiekt sportowo – rekreacyjny, należy rozumieć obiekt, który umożliwia korzystanie z minimum jednego typu w/w zajęć”.

oznacza, iż do punktacji ofert będą brane pod uwagę wyłącznie obiekty, w których występuje przynajmniej jedna z wymienionych  usług, czy też wszystkie obiekty w woj. śląskim dostępne w ofercie wykonawcy, które spełniają warunek udostepnienia usługi nie krótszej niż 45 min a w przypadku sauny i vacu 30 minut?

2. W związku z powyższym – czy w załączniku nr 3 Wykonawca ma przedstawić wszystkie dostępne obiekty w woj. śląskim czy wyłącznie te które świadczą usługi wymienione w OPZ jako obligatoryjne?”

 

Odpowiedź:   .....

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się