MOPR Zabrze » Aktualności

Aktualności

20.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z informacją o odrzuceniu oferty i wykluczeniu wykonawcy z postępowania.

Więcej...

20.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego z dnia 18.04.2018 r. p/n: Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek z podziałem na 2 części na potrzeby Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w treści załączniku nr 1 do zapytania.

Więcej...

20.04.2018

ZAWIADOMIENIE

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Wyjazdowe warsztaty integracyjne skierowane dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

18.04.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.100.2018.KJK

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy : 32 277 78 68; kom. 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (zakładka zamówienia publiczne), www.mopr.zabrze.pl

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek z podziałem na 2 części na potrzeby Projektu

„Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ....

Więcej...

17.04.2018

Zawiadomienie

ADM.261.78.2018.KJK

- WYKONAWCY-

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu p/n : „ Utworzenie filii w Środowiskowym Domu Samopomocy – typu B – dla osób upośledzonych umysłowo w budynku przy ul. Bytomskiej 24 w Zabrzu”  do Zamawiającego wpłynęły n/w oferty : ....

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się