MOPR Zabrze » Aktualności

Aktualności

22.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

21.09.2017

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pod nazwą: „Wykonanie prac remontowych w zakresie odgrzybiania i malowania pomieszczeń wewnątrz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu przy ul. Andersa 34” została wybrana oferta firmy JAG-BUD Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowo Budowlane ul. B. Chrobrego 31, 42-595 Sączów na kwotę 16 750,14 zł brutto .........

Więcej...

21.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z planowanym postępowaniem na organizację i przeprowadzenie tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla niepełnosprawnych uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” zwracam się z prośbą o przygotowanie wstępnej oferty cenowej zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku do niniejszego pisma.

Więcej...

21.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego dla wychowanków pieczy zastępczej - uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej...

20.09.2017

Zawiadomienie

ADM.261.125.2017.KJK

 

Dotyczy :  Modyfikacji treści zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

 Zamawiający informuje, iż w postępowaniu p/n : „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ...

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się