MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

24.05.2017

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro dotyczącym dostawy oryginalnych tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby MOPR oraz  na potrzeby Projektu „ DROGOWSKAZ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno- zawodowej w gminie Zabrze” określonych w załączniku nr 1,1A,1B do zapytania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :

Więcej...

23.05.2017

Zawiadomienie

ADM.261.53.2017.AP

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: Wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej dla uczestników projektu „Uwierz w siebie” została wybrana oferta firmy Gala Perfekcyjne Sp. z o.o., ul. Suchogórska 59, 41-936 Bytom za cenę 4 760,10 zł. Oferta w/w firmy jest jedyną ofertą złożoną   w postępowaniu.

Więcej...

16.05.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Realizacja szkoleń dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kurs komputerowy ECDL BASE”:

Więcej...

12.05.2017

ZAWIADOMIENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

Więcej...

11.05.2017

ZAWIADOMIENIE

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się