MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

24.03.2017

Zawiadomienie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wskazanych niżej ubezpieczeń:

Więcej...

24.03.2017

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 24.03.2017 r.

  ADM.260.04.2017.KJK

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne w prowadzeniu gospodarstwa domowego dla uczestników Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego

Więcej...

24.03.2017

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 Euro pod nazwą „Zakup lamp oświetleniowych wraz ze świetlówkami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” została wybrana oferta firmy ….

Więcej...

22.03.2017

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w toku postępowania  dotyczącego zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego do zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego wykonawcy:

Więcej...

22.03.2017

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się