Tu się znajdujesz: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

18.10.2016

ZAWIADOMIENIE

Organizacja cateringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Więcej...

17.10.2016

„Masz prawo do mediacji”

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg mediacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.

Więcej...

14.10.2016

Zapytanie o wstępną wycenę/szacowanie

Zabrze, dnia 13.10.2016 r.

ADM.260.30.2016.KJK

Zapytanie o wstępną wycenę/szacowanie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 16; 41-800 Zabrze zwraca się z prośbą o wstępną wycenę(oszacowanie) świadczenia usługi cateringowej na potrzeby organizacji spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r.

Więcej...

14.10.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zawiadamia, iż UNIEWAŻNIA postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pt. Realizacja szkoleń dla uczestników Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 części „ w zakresie części – operator – programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Więcej...

13.10.2016

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Zabrzu informuje, że w dniu  13.10.2016 r. o godz. 9.15 w siedzibie ośrodka miało miejsce otwarcie ofert do postępowania, pt.  Realizacja szkoleń dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 części „

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się