MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

INFORMACJA

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w związku z remontem budynku przy ul. Andersa 34 zmienia się lokalizacja Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej Andersa. Punkt został przeniesiony czasowo do dzielnicy Mikulczyce do budynku przy ul. Tarnopolskiej 57 II piętro.

Numery telefonów: 

stacjonarne: 32 272 46 94 oraz 32 272 00 83

komórka :  695 900 676.

Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.  

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

25.05.2018

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje obowiązki wynikające z obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy zatem o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, które będą w związku z tym obowiązywać i Państwa uprawnieniach.  ...

Więcej...

23.05.2018

Zawiadomienie

Ogłoszenie nr 562554-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2018 r. z podziałem na 9 części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  .....

Więcej...

22.05.2018

Zawiadomienie

ADM.261.113.2018.AP

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie wakacji letnich na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.” została wybrana oferta Catermed S.A., ul. Siemaszki 15A, 31-201 Kraków na kwotę 14 011,65 zł.

Ponadto ofertę złożyli: .......

Więcej...

18.05.2018

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Zabrzu dla osób całkowice bądź częściowo ubezwłasnowolnionych

Więcej...

15.05.2018

Zawiadomienie

ADM.261.98.2018.KJK

WYKONAWCY

 

Zawiadomienie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż do Zamawiającego w postępowaniu p/n :

Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby na potrzeby Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły n/w oferty : .......

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się