Tu się znajdujesz: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

26.08.2016

Zawiadomienie

Organizacji i przeprowadzenia kursu dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – prawo jazdy kat. C

Więcej...

17.08.2016

Poszukujemy osoby na stanowisko logopedy

Poszukujemy osoby na stanowisko logopedy na okres od września 2016 do czerwca 2017 w wymiarze pół etatu tj 20 godzin tygodniowo.

Więcej...

12.08.2016

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:Organizacja
i przeprowadzenie stacjonarnych oraz wyjazdowych warsztatów rozwijających poczucie własnej wartości wraz
z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji dla niepełnosprawnych uczestników projektu„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Więcej...

12.08.2016

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: pt. organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwijających poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji dla uczestników projektu„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. 

Więcej...

10.08.2016

OGŁOSZENIE

Fundacja Imago - realizator projektu pn. "Zabrzańskie Centrum Asystenckie" rozpoczęła rekrutację uczestników, którzy objęci zostaną wsparciem Asystentów Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się