Tu się znajdujesz: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

02.12.2016

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Zabrzu informuje, że w dniu  02.12.2016 r. o godz. 8.15 w siedzibie ośrodka miało miejsce otwarcie ofert do postępowania, pt.  „Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarki  i sprzętu biurowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 4 części”.

Więcej...

01.12.2016

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że w toczącym się postępowaniu nr ADM.260.37.2016.KJK   wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania, dlatego na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu udziela następujących wyjaśnień:

Więcej...

01.12.2016

ZAWIADOMIENIE

Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób chorujących psychicznie

Więcej...

30.11.2016

Kampania16 Dni Akcji Przeciw Przemocy zewzględu na Płeć

Kampania16 Dni Akcji Przeciw Przemocy zewzględu na Płeć

W miniony piątek – 25 listopada, a więc w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet rozpoczęliśmy kampanię 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu a Płeć. Nasza psycholog, Karolina Szywacz-Kozłowska, przeprowadziła warsztaty "Stereotypy upełnoMOCnienie w poMOCy" dla grupy pracownic i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jak stereotypy dotyczące płci mogą wpływać na stosowanie przemocy. Poszukiwaliśmy też sposobów efektywnego wzmacniania osób doświadczających przemocy.

Więcej...

30.11.2016

ZAWIADOMIENIE

Zorganizowanie posiłku wigilijnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się