Tu się znajdujesz: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

24.06.2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: pt. Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu II półrocze 2016 r.

do zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęło 2 oferty:

Więcej...

24.06.2016

„Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych”

Na podstawie uchwały Rady Miasta Zabrze Nr XXV/268/16 z dniem 01.07.2016 r. powstaje nowa jednostka organizacyjna Miasta Zabrze pod nazwą „Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych”. Centrum przejmuje część zadań i pracowników MOPR.

Więcej...

24.06.2016

„Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych”

Na podstawie uchwały Rady Miasta Zabrze Nr XXV/268/16 z dniem 01.07.2016 r. powstaje nowa jednostka organizacyjna Miasta Zabrze pod nazwą „Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych”. Centrum przejmuje część zadań i pracowników MOPR.

Więcej...

22.06.2016

KIS uczy jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych, często ratuje życie lub zdrowie poszkodowanego. Naszym prawnym i moralnym obowiązkiem jest umiejętne udzielenie jej osobie lub osobom poszkodowanym w zdarzeniu kryzysowym.

Więcej...

22.06.2016

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

Została wybrana oferta następującej firmy:

Dom Pogrzebowy „Jasek”, ul. Zygmunta Starego 49, 44-100 Gliwice, za kwotę 272 160 zł brutto.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się