Tu się znajdujesz: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

20.01.2017

ZAWIADOMIENIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający  informuje, iż w postępowaniu p/n : Realizacja szkoleń dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p/n kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE

wpłynęła do Zamawiającego 1 oferta :

Więcej...

20.01.2017

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zawiadamia, iż UNIEWAŻNIA postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pt. Realizacja szkoleń dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p/n kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE

Więcej...

20.01.2017

ZAWIADOMIENIE

Poszukiwana osoba do pracy w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych

UMOWA NA ZASTĘPSTWO na stanowisku: pomoc administracyjna

Więcej...

18.01.2017

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

               (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Więcej...

18.01.2017

ZAWIADOMIENIE

PLAN

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn.zm.)

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się