Tu się znajdujesz: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

23.05.2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: pt.

organizacja 14- dniowego wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych połączonego z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Więcej...

19.05.2016

Klub Integracji Społecznej w Telewizji Zabrze

W dniu 16.05.2016 r. pani kierownik Klubu Integracji Społecznej była gościem Telewizji Zabrze. Podczas spotkania przybliżyła mieszkańcom naszego miasta ofertę KIS oraz zaprosiła do uczestnictwa w projekcie „Drogowskaz”.

Więcej...

12.05.2016

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: pt. Szkolenie dla uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – spawanie MIG, MAG

Więcej...

04.05.2016

ZAWIADOMIENIE

Zabrze: zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, akcesoriów oraz sprzętu biurowego z podziałem na 5 zadań

Więcej...

28.04.2016

ZAWIADOMIENIE

Organizacja 14- dniowego wyjazdowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych połączonego z zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników Projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 106004 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się