Tu się znajdujesz: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

17.02.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o pod nazwą: Organizacja cateringu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Więcej...

17.02.2017

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Więcej...

15.02.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o pod nazwą: . Warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji dla  uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”,

Więcej...

09.02.2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o pod nazwą: Warsztaty dla rodziców skierowane do uczestników  Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Więcej...

07.02.2017

Modyfikacja zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w toku postępowania  dotyczącego dostawy druków dokonuje modyfikacji treści formularza oferty - załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. .....

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się