MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

23.03.2018

ZAWIADOMIENIE

Informacja z otwarcia ofert

Więcej...

23.03.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje w sprawie postępowania w trybie art. 138o p/n : Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Więcej...

23.03.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z prowadzonym postępowaniem p/n :

 „Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji” dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż na podstawie Rozdziału XXII pkt 10 ppkt a i b zapytania ofertowego z dnia 05.03.2018 r. unieważnia w/w postępowanie, a ofertę firmy Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO Gabinet Pomocy Psychologicznej, Psychoedukacji i Psychoterapii ul. Śródmiejska 4a 68-200 Żary odrzuca na podstawie Rozdziału XXII pkt 8 ppkt a i g. Tym samym Wykonawcę zgodnie z Rozdziałem XXII pkt 8 ppkt h wyklucza z postępowania.

Więcej...

23.03.2018

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu oraz dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. DROGOWSKAZ.

Więcej...

22.03.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia z dnia 15.03.2018 r. w sprawie „Organizacji i przeprowadzenia kursu komputerowego z egzaminami ECDL e-CITIZEN przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu

„Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

W załączniku nr 2(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w punkcie dotyczącym opłat za szkolenie zamiast słów o treści :

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się