MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

19.01.2018

Zawiadomienie

ADM.261.143.2017.KJK

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: „Zakup, wymiana i montaż kotła centralnego ogrzewania dla Klubu Integracji Społecznej” została wybrana oferta firmy Usługi Handel Andrzej Niedźwiedź, ul. Chrabowa 5; 44-190 Knurów. Wykonawca otrzymał łącznie 100 pkt – 60 pkt za cenę oraz 40 pkt za termin realizacji.

Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu na kwoty :

1. Kocioł elektryczny Kospel Ekco Ln2-15kW 2918,00 zł netto 3589,14 zł brutto

2. Regulator temperatury Tybox 137 440 zł netto 541,20 zł brutto

3. Montaż : 1000 zł netto 1230 zł brutto.

Łącznie 4358 zł netto, 5360,34 zł brutto.

Termin realizacji 21 od daty zawarcia umowy,

Więcej...

17.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn.zm.)

Więcej...

16.01.2018

Zawiadomienie

ADM.261.30.2018.KJK

 

WYKONAWCY

 

 

 

                                                                                   ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu trybie regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro p/n „ Dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu została wybrana oferta firmy DEBACOM Sp. z o.o. Zabrze,ul. Niedziałkowskiego 1, na łączną kwotę 20604,96 zł brutto.
Oferta firmy DEBACOM  Sp. z o.o. była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, jednocześnie spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia na okres 24 miesięcy.

Więcej...

16.01.2018

ZAWIADOMIENIE

W związku z otrzymanym pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącym podjętych w kraju działań mających na celu poprawę jakości powietrza, realizowanych w ramach przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pod nazwą "Czyste Powietrze", Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przekazuje materiały przygotowane przez Ministerstwo Srodowiska. Dotyczą one efektywnego wykorzystania energii w domu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotła, uzyskanie dodatków energetycznych oraz środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania. W / w materiały można pobrać ze wskazanych lokalizacji.

Więcej...

15.01.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów                       w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.” została wybrana oferta Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice na kwotę 7670,40 zł brutto.  Wykonawca otrzymał łącznie 100 pkt – 60 pkt za cenę oraz 40 pkt za aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności  w realizacji zamówienia

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się