MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

INFORMACJA

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w związku z remontem budynku przy ul. Andersa 34 zmienia się lokalizacja Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej Andersa. Punkt został przeniesiony czasowo do dzielnicy Mikulczyce do budynku przy ul. Tarnopolskiej 57 II piętro.

Numery telefonów: 

stacjonarne: 32 272 46 94 oraz 32 272 00 83

komórka :  695 900 676.

Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.  

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

18.06.2018

ZAWIADOMIENIE

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Więcej...

15.06.2018

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.

CPV : 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

Więcej...

13.06.2018

Zawiadomienie

ADM.260.11.2018.AP

 

 

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Usługi pogrzebowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

 

1. Do zamawiającego w w/w postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

Firma Pogrzebowa „Jasek”, ul. Zygmunta Starego 49, 44-100 Gliwice

 

2. Została wybrana oferta następującej firmy:

 

Firma Pogrzebowa „Jasek”, ul. Zygmunta Starego 49, 44-100 Gliwice, za kwotę 301 485,00 zł brutto, ilość posiadanych specjalistycznych środków transportu – 9.   .....

Więcej...

11.06.2018

Zawiadomienie

ADM.261.137.2018.AP

 

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: na „Zakup mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” została wybrana oferta firmy P.P.H.U. DĄB-BIS Ryszard Gałach, ul. Ostrowska 128, Dębica, 63-421 Przygodzice. Cena 9 041,34 zł. W ofercie poprawiono omyłkę rachunkową.

Ponadto ofertę złożyli: ...

Więcej...

07.06.2018

Zawiadomienie

ADM.260.10.2018.AP                                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na II półrocze 2018 r. z podziałem na 9 części”

ofertę dla części 8 złożyła następująca firma:

PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 21 070,14 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

 

Na podstawie zestawienia ocen została wybrana oferta PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów.

.....

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się