MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu poszukuje pracownika na stanowisko portiera.

Miejsce wykonywania pracy: Zabrze ul. Wyzwolenia 7

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Praca w systemie zmianowym (6-14; 13-21) w dni powszednie.

Zakres obowiązków:

- udzielanie podstawowych informacji petentom placówki;

- łączenie rozmów telefonicznych;

- utrzymywanie w czystości terenu przyległego do budynku (odśnieżanie, zamiatanie, przycinanie żywopłoty itp.) oraz wnętrza budynku – w czasie zmiany popołudniowej pomoc dla personelu sprzątającego;

- reagowanie na niebezpieczne zachowania i sytuacje w budynku, dbałość o należyte jego zabezpieczenie w momencie zamykania;

- dystrybucja dostarczanych do budynku materiałów zaopatrzeniowych, pomoc przy wnoszeniu i ustawianiu mebli;

- wykonywanie drobnych prac naprawczych.

 

Jednocześnie informujemy, że obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, w związku z czym trzeba liczyć się z koniecznością wnoszenia materiałów i zaopatrzenia na 4 piętro.

 

Kontakt: Dział Kadr, tel. 32 2777 810

41-800 Zabrze, 3 Maja 16, pok. 220

kadry@mopr.zabrze.pl

OFERTA PRACY

WAŻNA INFORMACJA

 

 

Informujemy, że osobom dotkniętym pożarem w dniu 23.11.2019 roku przy ulicy Głowackiego w Zabrzu, możliwe jest udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Wyzwolenia 7 I p., pok. 12, tel. kontaktowy 32 278 56 70 oraz 603 607 564.

 

 

 

Wsparcie szyte na miarę

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Wsparcia Środowiskowego ma już swoją siedzibę przy ul. Bytomskiej 24 w Zabrzu-Biskupicach. Zachęcamy osoby niepełnosprawne intelektualnie wraz z rodzicem lub opiekunem do skorzystania z naszego wsparcia.

Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Katowice, 16 stycznia 2019 r.

PSIa.9475.1.2019

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z zadaniem dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”, prowadzonym od roku
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, proszę o udostępnienie osobom zainteresowanym poniższych numerów telefonów do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w celu bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu kontaktu w sprawach dotyczących koordynacji ww. świadczeń.

           

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek  w godzinach od 8:30 do 14:30;

 

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach:

- Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00

pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352,

32 606 3354, 32 606 3355,

32 606 3357, 32 606 3358,

32 606 3359, 32 606 3361,

32 606 3362, 32 606 3363.

 

Adres do korespondencji:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Adresy e-mail do kontaktu:

 

Proszę o upowszechnienie ww. informacji osobom zainteresowanym w jednostkach realizujących te zadania oraz na stronach internetowych urzędów, jak również zaprzestanie upowszechniania numerów niezwiązanych z powyższym zadaniem tj. 2077828 i 2077844.

 Z poważaniem

 

Ewa Niewiara

Dyrektor

Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

13.12.2019

Informacja

ADM.260.2.2020.AP                  

                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.”

 

do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1: P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Cena: 11 425,54 zł. Termin płatności faktury od daty jej otrzymania przez Zamawiającego: 30 dni.   

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 9024 zł brutto, 8659,20 zł netto (2008,30 euro). ...

 

Więcej...

10.12.2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR oraz środków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części, w części II zostało unieważnione na podstawie pkt IX ppkt 11a zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019 r.

Więcej...

10.12.2019

ZAWIADOMIENIE

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.

 

  1. Do zamawiającego wpłynęła 1 oferta firmy Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Więcej...

10.12.2019

INFORMACJA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

 

do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1: Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Więcej...

09.12.2019

Odpowiedź na zapytanie

ADM.261.34.2020.AP

                                                                                                    

                                                                            WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości do 30 000 euro pt. Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzuw dniu 5.12.2019 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego wykonawcy.

 

Pytanie:

„1.Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis :

„Karnet (karta) powinna upoważniać jej użytkownika do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych (…)w tym co najmniej, do korzystania z zajęć typu: basen, sauna, jacuzzi, aqua aerobic, siłownia, taniec, joga, grota solna, sztuki walki, zajęcia fitness, badminton, squash/ricochet, nordic walking, spinning, ścianka wspinaczkowa, cardio, tenis stołowy, lodowisko, pilates, gimnastyka. 

Wyżej wymienione formy zajęć są obligatoryjne. Zamawiający dopuszcza inne, niewymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia  formy zajęć rekreacyjno – sportowych, które zaoferuje Wykonawca”

w połączeniu z zapisem:

„Przez określenie obiekt sportowo – rekreacyjny, należy rozumieć obiekt, który umożliwia korzystanie z minimum jednego typu w/w zajęć”.

oznacza, iż do punktacji ofert będą brane pod uwagę wyłącznie obiekty, w których występuje przynajmniej jedna z wymienionych  usług, czy też wszystkie obiekty w woj. śląskim dostępne w ofercie wykonawcy, które spełniają warunek udostepnienia usługi nie krótszej niż 45 min a w przypadku sauny i vacu 30 minut?

2. W związku z powyższym – czy w załączniku nr 3 Wykonawca ma przedstawić wszystkie dostępne obiekty w woj. śląskim czy wyłącznie te które świadczą usługi wymienione w OPZ jako obligatoryjne?”

 

Odpowiedź:   .....

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się