Tu się znajdujesz: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu » MOPR Zabrze

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

28.09.2016

Zawiadomienie

„organizacji i przeprowadzenie kursu zawodowego kosztorysowanie robót budowlanych dla uczestnika Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej...

27.09.2016

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 27.09.2016 r.

ADM.260.27.2016.KJK

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: pt.

„Organizacja i przeprowadzenie kursu palacz kotłów c.o. opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym(G2) dla uczestników Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Więcej...

22.09.2016

Zawiadomienie

ADM.260.27.2016.KJK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na podstawie art. ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, że w dniu 22.09.2016 r. o godz. 9.15 w siedzibie ośrodka miało miejsce otwarcie ofert do postępowania, pt. „Organizacja i przeprowadzenie kursu palacz kotłów c.o. opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym(G2)dla uczestników Projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Więcej...

16.09.2016

Plac Zabaw

To już wstępna wizualizacja placu zabaw o który chcemy zawalczyć dla mieszkańców Mikulczyc w budżecie partycypacyjnym. To czy plac zabaw powstanie na skwerku ulic Tarnopolskiej i Poniatowskiego będzie zależało tylko i wyłącznie od głosów wszystkich mieszkańców Zabrza a w szczególności Mikulczyc. Wniosek złożony, zaakceptowany i czekamy na numer do głosowania. Jeżeli chcesz coś zmienić w swojej dzielnicy to będziesz miał okazję !!!

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się